Mr.Downer’s Notice Board.

Mọi người có gì muốn góp ý thì hãy bình luận tại bài post này nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

Dự án mới: Đang edit.

[19/04/2017] Trồi lên để mọi người biết mình còn sống. Mình chọn được truyện mới để edit rồi, hẹn gặp lại các bạn vào tháng 5 nhé. QwQ

Tiếp tục đọc