Mr.Downer’s Notice Board.

Mọi người có gì muốn góp ý thì hãy bình luận tại bài post này nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

XIN ĐỪNG CHUYỂN VER HOẶC ĐEM CÁC BẢN EDIT CỦA MÌNH ĐI CHỖ KHÁC.

Dự án mới: Đang edit.

[24/05/2017] Thật xin lỗi mọi người, có lẽ mình phải kéo hố mới sang tháng 6 mới có thể edit xong. Sorrymasen ;; A ;;.

Tiếp tục đọc