Mr.Downer’s Notice Board.

Mọi người có gì muốn góp ý thì hãy bình luận tại bài post này nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

Dự án mới: Không có

Đã beta lại: (Đang tiếp tục beta lại những truyện cũ)

  • Beta hắn trong lòng khổ + Alpha hắn không vui vẻ

[22/02/2017] Đã hoàn thành Triều Thấp. Tháng 3 và tháng 4 sẽ không có truyện mới vì mình tập trung ôn thi nhé, mong mọi người thông cảm.

Tiếp tục đọc