JX3.

☆, JX3 ANBG Thanh Danh Hiển Hách [声名赫赫]

☆, JX3 ANBG Truyền thuyết giang hồ ! Ức [江湖传说!忆]

☆, JX3 Kỳ Huyệt Cái Bang (Cũ)

☆, JX3 Một số câu tiếng trung thường dùng trong JX3

 

Advertisements