Một số câu tiếng trung thường dùng trong JX3

谁要队长: Ai muốn cầm key không ?

杀敌没分 抢箱子: Giết người không có điểm, cướp cái rương (dùng khi đi chiến trường 15 phù hương khâu)

组我 (zu wo): Pt tôi.

恶人求组: Ác nhân cầu tổ

恶人进组: Ác nhân vào tổ

来奶来DPS: Đến nãi, đến DPS

随便来: Tuỳ tiện đến (buff hoặc DPS đều được)

阵眼 (zhen yan): Trận nhãn

阵眼给我: Cho tôi trận nhãn

商安否: Vận tiêu an toàn không ? (nên hỏi kênh phe trước khi vận tiêu, nếu trả lời là 安 thì nên vận)

挂机: Treo acc

没事: Không có gì/Không sao

辛苦了 (xin ku le): Vất vả rồi

谢谢大家 : Cảm ơn mọi người

谢谢老板: Cảm ơn lão bản

有老板需要镖师么: Có lão bản cần tiêu sư sao ?

遨游: Ngao Du (Đánh boss event Đông Chí)

我档风: Để tôi chặn gió

谁能切奶么: Có ai chuyển buff được không ?

藏宝洞: Tàng bảo động.

奇穴 (qi xue): Kỳ huyệt

4个人打: Đánh 4 người

进本: Vào bí cảnh

卡动画了: Lag phim

卡了: Lag

不好意思 我有点卡: Xin lỗi, tôi hơi lag

能给我吗 (neng gei wo ma): Có thể cho tôi không ?

跟着我: Đi theo tôi

Tên map:

扬州 Dương Châu

成都 Thành Đô

长安 Trường An

太原 Thái Nguyên

洛阳 Lạc Dương

恶人谷 Ác Nhân Cốc

浩气盟 Hạo Khí Minh

龙门荒漠 Hoang Mạc Long Môn

昆仑 Côn Lôn

黑龙沼 Đầm Hắc Long

融天岭 Dung Thiên Lĩnh

沧山洱海 Thương Sơn Nhĩ Hải

无量山 Vô Lượng Sơn

白龙口 Bạch Long Khẩu

马嵬驿 Mã Nguy Dịch

瞿塘峡 Cù Đường Hiệp

枫华谷 Phong Hoa Cốc

大唐监狱 Ngục Đại Đường

少林 Thiếu Lâm

洛道 Lạc Đạo

金水镇 Kim Thủy Trấn

帮会领地 Lãnh Địa Bang Hội

巴陵县 Ba Lăng Huyện

稻香村 Đạo Hương Thôn

南屏山 Nam Bình Sơn

藏剑山庄 Tàng Kiếm Sơn Trang

寇岛 Khấu Đảo

洛阳战乱 Lạc Dương Chiến Loạn

枫华谷战乱 Phong Hoa Cốc Chiến Loạn

黑戈壁 Hắc Sa Mạc

千岛湖 Hồ Thiên Đảo

阴山大草原 Âm Sơn Đại Thảo Nguyên

五毒 Wudu Ngũ Độc

万花 Wanhua Vạn Hoa

七秀 Qixiu Thất Tú

天策 Tiance Thiên Sách

纯阳 Chunyang Thuần Dương

丐帮 Gaibang Cái Bang

明教 Mingjiao Minh Giáo

少林 Shaolin Thiếu Lâm

藏剑 Cangjian Tàng Kiếm

唐门 Tang Men Đường Môn

苍云 Cangyun Thương Vân

长歌门 Zhangge Trường Ca Môn

霸刀 Badao Bá Đao

[JX3] Kỳ Huyệt Cái Bang

Cái Bang – Tiếu Trần Quyết

Edit: Mr.Downer

*Lưu ý, đây là kỳ huyệt CB được chỉnh sửa lại sau khi update bản 95 được vài tuần. Hiện tại có thay đổi gì không thì mình không biết vì mình không chơi CB nữa QwQ, cộng thêm lúc mình edit bảng kỳ huyệt này chỉ dựa vào trí nhớ lúc chơi CB ở VN và edit bằng cách chụp chữ và dịch trên vietphrase nên bản edit này không đảm bảo độ chính xách 100% đâu nhé.

Continue reading